دبستان دخترانه هدایت

2 اردیبهشت 1397

معاینه ی دهان و دندان - گوش و حلق توسط پزشک عمومی و دندانپزشک در هفته ی بهداشت جهت پایه های پیش دبستانی و اول

معاینه ی دهان و دندان - گوش و حلق توسط پزشک عمومی و دندانپزشک در هفته ی بهداشت جهت پایه های پیش دبستانی و اول
توسط پزشک عمومی در هفته ی بهداشت
توسط دندانپزشک به مناسبت هفته ی بهداشت
مولف: خانم سرابی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 اردیبهشت 1397

زنگ صبحانه ے سالم در حیاط دبستان غیردولتی هدایت به مناسبت هفته ے سلامت

زنگ صبحانه ے سالم در حیاط دبستان غیردولتی هدایت به مناسبت هفته ے سلامت
زنگ صبحانه ے سالم در حیاط دبستان غیردولتی هدایت به مناسبت هفته ے سلامت
مولف: خانم سرابی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 اردیبهشت 1397

سرود همگانی

سرود همگانی
برگزاری #سرود همگانی، ویژه مسابقات فرهنگی هنری با اجرای هماهنگ و زیبای دانش آموزان همیشه فعال دبستان غیردولتی هدایت #فروردین ۹۷
مولف: خانم سرابی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 اردیبهشت 1397

مولف: خانم سرابی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 اردیبهشت 1397

اجرای برنامه ی تولد برای فروردینی های دوست داشتنی و بامعرفت

اجرای برنامه ی تولد برای فروردینی های دوست داشتنی و بامعرفت
اجرای برنامه ی تولد برای فروردینی های دوست داشتنی و بامعرفت
مولف: خانم سرابی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

2 اردیبهشت 1397

مولف: خانم سرابی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1