دبستان دخترانه هدایت
تلاش کودک‌ راستایش کنید نه ضریب هوشی‌ او را

روزی یک ساعت بچه شوید.

مهارتهای ارتباطی با کودکان

مهارتهای ارتباطی با کودکان

مقدمه

پدرها و مادرها از مسئولیت خود در تربیت بچهها آگاه هستند، اما بسیاری از آنان همچنان به روشهای سنتی و ناکارآمد تربیتی متوسل میشوند. وقتی این روشها مفید نباشد، والدین احساس سرشکستگی و ناامیدی میکنند.


عوامل تاثیر گذار در مصرف سیگار

عوامل تاثیر گذار در مصرف سیگار

1. اجتماعی:

    عوامل محیطی اجتماعی مثل تقلید، پافشاری دوستان، تبلیغات سیگار و قدرت نه گفتن در مقابل این فشارها و اصرارهاست.


کمرویی در کودکان

کمرویی در کودکان

مقدمه

کمرویی یک مشکل فردی بی سروصدا است و چنان شایع شده که حتی می‌توان آن را یک بیماری اجتماعی نامید.


کج‎خلقی در کودکان

رسول اکرم (ص) میفرماید: هر کس کودک گریان خود را راضى کند تا آرام شود، خداوند از بهشت آن‏قدر به او مى‏دهد تا راضى شود.             (الفردوس، ج3، ص549، ح5715)

مقدمه

کجخلقی کودک شامل دورههایی از رفتارهای ناخوشایند و قهر کردن و یا به صورت گریه و داد و بیداد است. 


شب ادراری در کودکان

مقدمه

کودکانی که به سن پنج سالگی میرسند باید توانایی نگهداری و کنترل ادرار خود را کسب کنند. حال اگر با رسیدن به این سن، با سطح رشدی مناسب بدون هیچ دلیل جسمی و مشکلات پزشکی، کنترل ادرار صورت نگیرد، کودک مبتلا به اختلال بیاختیاری ادرار خواهد بود.


چگونه تحسین کنیم؟ چگونه پاداش دهیم؟

 مقدمه

تجربههای بالینی و آموختههای سالیان دراز، نشان میدهد که کودک بدون مسئله وجود ندارد. بنابراین یک خانواده خوب باید بتواند به نحوی شایسته مسائل فرزندان خود را حل کند. تربیت در نظر تعدادی از والدین، چیزی جز تنبیه نیست؛


کودکان پرخاشگر

مقدمه:

امروزه‌ بسیاری‌ از خانواده‌ها از خشونت‌ و پرخاشگری‌ فرزندان‌ خود شکایت‌ دارند. آنها تمایل‌ دارند که‌ علت‌ این‌ رفتارها را بدانند و راه‌های‌ پیشگیری‌ و اصلاح‌ رفتار را در این‌ زمینه‌ به‌ کار گیرند.


چگونه کودکان خود را تنبیه کنیم؟

رسول اکرم (ص) میفرماید: کودک را  نزن، بلکه با او قهر کن ولی نه به مدت طولانی.                                                         (کافی،  ج 6 ، 48 ، ج 6)

مقدمه

        تنبیه به تنهایی نمیتواند نتایج دلخواه را فراهم کند زیرا به طور کلی روشی منفی است. این روش به کودک میآموزد که چه کاری را نباید انجام دهد، اما نمیآموزد که چگونه باید رفتار کند.

 
 
 
پیام رسان
گیرنده