اخبار و اطلاعیه ها
روز کودک
وای مردم! روزِ ناز کودک است
روز سرمستی و ساز کودک است
کودک است آیینه ی دل را صفا
کودک است محصولی از عشق و وفا
 
ڪودڪان خوش قلب روزتان مبارڪ
 
حضور پر شور نوگلان پیش دبستانی در اداره آموزش و پرورش و دیدار با مسئولین اداره و حضور در فرمانداری بابلسر و دیدار با فرماندار جدید آقای حسن زاده و معاون فرماندار آقای واثق نژاد در روز جهانی کودک
 

متولدین مهر ماه

زنگ میوه

زنگ میوه (سیب)

جدول زمانبندی ساعات آموزشی و زنگ های تفریح