اخبار و اطلاعیه ها
معاینه ی دهان و دندان - گوش و حلق توسط پزشک عمومی و دندانپزشک در هفته ی بهداشت جهت پایه های پیش دبستانی و اول
توسط پزشک عمومی در هفته ی بهداشت
توسط دندانپزشک به مناسبت هفته ی بهداشت

زنگ صبحانه ے سالم در حیاط دبستان غیردولتی هدایت به مناسبت هفته ے سلامت
زنگ صبحانه ے سالم در حیاط دبستان غیردولتی هدایت به مناسبت هفته ے سلامت

سرود همگانی
برگزاری #سرود همگانی، ویژه مسابقات فرهنگی هنری با اجرای هماهنگ و زیبای دانش آموزان همیشه فعال دبستان غیردولتی هدایت #فروردین ۹۷

نتایج مسابقات فرهنگی و هنری

اجرای برنامه ی تولد برای فروردینی های دوست داشتنی و بامعرفت
اجرای برنامه ی تولد برای فروردینی های دوست داشتنی و بامعرفت
   
 
درج مطلب